Zabytkowy Kościół w Medyce

Zabytkowy Kościół w Medyce

Rzymskokatolicki filialny kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła powstał w latach 1607−1608. Jego fundatorem miał być sam król Zygmunt III Waza.

Budowla jest orientowana, trójnawowa o konstrukcji zrębowej. Świątynię pokrywa dach kalenicowy pobity blachą. W 1850 r. został przebudowany dzięki staraniom Józefa Gwalberta Pawlikowskiego, właściciela tutejszego majątku – ekonomisty, publicysty, polityka, historyka literatury, jednego z polskich pionierów ochrony przyrody. Rozebrano wówczas wieżę przy nawie i postawiono nową oddzielnie od bryły kościoła. Przedłużono też nawę, przekształcono wnętrze na trójnawowe, strop zastąpiono pozornym sklepieniem kolebkowym. Dobudowana została murowana zakrystia, kruchta i wieżyczka na sygnaturkę.

Wewnątrz świątynia jest otynkowana i podzielona na trzy części przez dwa rzędy słupów. Pozorne sklepienie kolebkowe obejmuje nawę główną i prezbiterium. Nawy boczne nakryte są stropami płaskimi. Chór muzyczny wsparty słupami, posiada prostokątną wystawkę w części centralnej. Na chórze znajduje się prospekt organowy. Wnętrze kościoła zdobi polichromia z 1900 r., a niedawno odkryto też starą polichromię figuralno-ornamentalną z XVIII w. Wyposażenie zostało częściowo przeniesione do nowego kościoła.

Medyka do 1948 r. należała do Związku Radzieckiego, kiedy to w wyniku korekty granic powróciła do Polski.

więcej informacji: https://sad.podkarpackie.travel/punkty-szlaku/trasa-v-przemyska/kosciol-parafialny-pw-ss-piotra-i-pawla-

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *